เจ้าหน้าที่พช.ร่วมงานแถลงข่าว เทศกาลวัดใจ ขึ้นเขาวงพระจันทร์ปี 61 ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561 “พิสูจน์ใจ พิสูจน์กาย 3,790 ขั้น”

เข้าชม 117 ครั้ง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวชิดชม ป้อมบุบผา รักษาการพัฒนาการอำเภอโคกสำโรง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกสำโรง ร่วมงานแถลงข่าว เทศกาลวัดใจ ขึ้นเขาวงพระจันทร์ปี 61 ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561 “พิสูจน์ใจ พิสูจน์กาย 3,790 ขั้น”

(Visited 117 times, 1 visits today)