อ.โคกโพธิ์ไชยเข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบ Conference

13 กพ.61: นางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย นำหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุม VDO Conference โครงการไทยนิยมยั่งยืน ซึ่ง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมต.มท.เป็นประธาน สำหรับ อ.โคกโพธิ์ไชย มีนายอำเภอโคกโพธิ์ไชย เป็นประธาน ปลัดอำเภออาวุโส และพัฒนาการอำเภอ เป็นเลขานุการโครงการดังกล่าว โดยจะเริ่มclick off ตำบลละ 1 หมู่บ้านในวันที่ 21 กพ.61 นี้

(Visited 16 times, 1 visits today)