คณะกรรมการพัฒนาสตรีบ้านโคกสง่า ม.8 ต.บ้านโคก ประสาน พช.โคกโพธิ์ไชยในการรับประกอบอาหารในการฝึกอบรมสตรี

13 ก.พ.61: คณะกรรมการพัฒนาสตรีบ้านโคกสง่า ม.8 ต.บ้านโคก ประสาน พช.โคกโพธิ์ไชยในการรับประกอบอาหารในการฝึกอบรมสตรีในวันที่ 16 ก.พ.นี้ โดย พช.โคกโพธิ์ไชยมีแนวทางให้กลุ่มแกนนำองค์กรพัฒนาชุมชนมีส่วนร่วม และมีรายได้ รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการแต่ละโครงการ รวมทั้งการให้เป็นผู้ประกอบอาหาร หรืออื่นๆที่ดำเนินการได้ตามระเบียบของทางราชการ ทั้งนี้ได้ขอให้ประชาชนมาลงทะเบียนOTOP ได้ทุกวันเพื่อส่งเสริมและพัฒนาที่เป็รูปธรรมตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้มีดำริให้ทุกหน่วยงานใช้ OTOP ในกิจกรรมโครงการต่างๆของหน่วยงานด้วย

(Visited 9 times, 1 visits today)