นายธีระพล สงขวัญ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอโคกโพธิ์
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกโพธิ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกโพธิ์จังหวัดปัตตานี