“เสริมสร้างประชาธิปไตย พิชิตภัยยาเสพติด”

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวอัญชลี สุขสุเสียง พัฒนาการอำเภอโคกเจริญ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. วิทยา ทิมประเทือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน โดยมี นายประทีป เนินริมหนอง นายอำเภอโคกเจริญเป็นประธาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโคกเจริญ จ.ลพบุรี

(Visited 6 times, 1 visits today)