นายราชันย์ ช่วงชัย

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอคลองใหญ่

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด