โครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”

19  เมษายน  2562  นายอำนวย   ยั่งยืน พัฒนาการอำเภอคลองท่อม พร้อมด้วยนายไพโรจน์  บุญมณี นว.พช. ปฏิบัติการ ส่งมอบวัสดุสนับสนุนตามความต้องการของครัวเรือนเป้าหมาย (ไก่ใขพร้อมอาหาร) ตามโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี  แผนดี บริหารหนี้ได้” ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายจำนวน 14 ครัวเรือน ณ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านในควน  ม.8 ตำบลคลองท่อมใต้  อำเภอคลองท่อม พร้อมมอบหมายให้ทุกครัวเรือนจัดทำบัญชีครัวเรือน(Family Folder)

(Visited 31 times, 1 visits today)