การจัดงานวันสตรีสากลอำเภอคลองท่อม ประจำปี 2562

12  มีนาคม 2562  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองท่อม ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอคลองท่อม จัดงานวันสตรีสากลอำเภอคลองท่อม ประจำปี  2562 ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่  ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอคลองท่อม โดยได้รับเกียรติจากนายไพศาล   ศรีเทพ  นายอำเภอคลองท่อม เป็นประธานเปิดงาน นางละไม  ใจเกลี่ยง  ประธานคณะกรรมการฯ ได้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงาน  มีสตรีจากทุกหมู่บ้านในอำเภอคลองท่อม กว่า 700 คน เข้าร่วม  นอกจากนี้ยังมีหัวหน้าส่วนราชการภาคส่วนเอกชน กำนันและผู้ใหญ่บ้าน  เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายและแนวทางการปฏิบัติในการเลื่อกตั้งปี 2562  จากสำนักงาน กกต.จังหวัดกระบี่ การแสดงความสามารถของสตรีจากตำบลต่างๆ  การประกาศและมอบเกียรติบัตรแก่สตรีดีเด่นของแต่ละตำบล  และการจับสลากมอบของขวัญให้แก่สตรีที่มาร่วมงาน

 

 

(Visited 34 times, 1 visits today)