โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน “พลัง อช. จิตอาสา สร้างสุข สู่ชุมชนบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง”

28  มกราคม  2562  นายอำนวย  ยั่งยืน  พัฒนาการอำเภอคลองท่อม  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณน้ำตกหินเพิง (ชุมชนท่องเที่ยว  OTOP  นวัตวิถี) หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพน  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่ เนื่องในวาระครบรอบ  50 ปี  โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน “พลัง อช. จิตอาสา สร้างสุข สู่ชุมชนบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง”  โดยมีอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ผู้นำ อช. และจิตอาสาเข้าร่วมกว่า 50 คน

(Visited 63 times, 1 visits today)