ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอคลองท่อม

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายอำนวย  ยั่งยืน พัฒนาการอำเภอคลองท่อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอคลองท่อม เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2561 พร้อมด้วยการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอคลองท่อมและการประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอคลองท่อม ชั้น 2 

(Visited 43 times, 1 visits today)