ประชุมโครงการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพครัวเรือนยากจนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 10.00 น. นายอำนวย  ยั่งยืน พัฒนาการอำเภอคลองท่อม เป็นประธานการประชุมโครงการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพครัวเรือนยากจนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อสนับสนุนให้ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2560 มีรายได้เพิ่มขึ้นจนผ่านเกณฑ์ จปฐ. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองท่อม อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

(Visited 30 times, 1 visits today)