อำเภอคลองหลวงจัดกิจกรรมตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

เข้าชม 54 ครั้ง

วันที่ 5 มกราคม 2561
มได้ ณ ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง โดยมีนายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวงได้เยี่ยมชมให้กำลังใจแก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

(Visited 54 times, 1 visits today)