ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2560

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น.นายพันธ์ศักดิ์ รัตนวิเชียรโชติ พัฒนาการอำเภอคีรีมาศ เจ้าหน้าที่ลูกจ้างและนักศึกษาฝึกงานร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและงานตามนโยบายที่สำคัญ

(Visited 13 times, 1 visits today)