ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวกรภัครณัชส์ ชมภูทอง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเขาย้อย

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน