นายประทิ่น เขียวผุด

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออำเภอเขาพนม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่