สพอ.เขาชัยสน ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลควนขนุน. อ.เขาชัยสน. ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.)

สพอ.เขาชัยสน ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลควนขนุน. อ. [...]

อ่านต่อ