โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวกิ่งกานต์ ชูรัตน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลเขาชัยสน

นางสายพิณ รอดพูล

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอตำบลโคกม่วง,จองถนน

นางสาวอมรรัตน์ เหมือนเส็น

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลหานโพธิ์,ควนขนุน

(Visited 240 times, 1 visits today)