รับมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

นายสุนทร  คงอินทร์  ผู้ใหญ่บ้านโคกม่วง  หมู่ที่ 3  ตำบลโคกม่วง รับมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมกาบบัวศาลากลางจังหวัดพัทลุง 

(Visited 26 times, 1 visits today)