รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มอบถุงยังชีพแก่ราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วม

28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น. นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงร่วมกับคณะสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง และนายอดิศักดิ์ พันธ์คีรี นายอำเภอเขาชัยสน มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบล หานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุง จำนวน 300 ชุด โดยมีนางหทัยรัตน์ ไชยแก้ว พัฒนาการอำเภอเขาชัยสนร่วมมอบด้วย

(Visited 70 times, 1 visits today)