ประชุมคณะทำงานตลาดประชารัฐ

 อำเภอเขาชัยสน ประชุมคณะทำงานตลาดประชารัฐและเจ้าของตลาดเพื่อจับคู่ผู้ลงทะเบียนตลาดประชารัฐ(Maching) กับตลาดประชารัฐอำเภอเขาชัยสน

(Visited 19 times, 1 visits today)