ประชุมกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอเขาชัยสน

ประชุมกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอเขาชัยสน  โดยมี นายอดิศักดิ์  พันธ์คีรี  นายอำเภอเขาชัยสน เป็นประธานในการประชุม  

(Visited 56 times, 1 visits today)