นายอำเภอเขาชัยสนรับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน

นายอดิศักดิ์  พันธ์คีรี  นายอำเภอเขาชัยสน  รับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทานจากหน่วยงานราชการ/รัฐวิสากิจ/ส่วนท้องถิ่น/ส่วนท้องที่

(Visited 757 times, 1 visits today)