สพอ.เขาชัยสน ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลควนขนุน. อ.เขาชัยสน. ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.)

สพอ.เขาชัยสน ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลควนขนุน. อ.เขาชัยสน. ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) ของ ต.ควนขนุน จำนวน 10 หมู่บ้าน.ๆ ละ. 9. คน รวม 90 คน โดยมี นายบำเหน็จ. บินหรีม. นายอำเภอเขาชัยสน. มอบแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาสตรี แก่ผู้เข้าประชุมฯ. ณ ศาลาประชุมบ้าน ม.6 ต.ควนขนุน

(Visited 67 times, 1 visits today)