นายบำเหน็จ บินหรีม นายอำเภอเขาชัยสน. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/อปถ.ตำบลหานโพธิ์. และนักเรียนโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม . โรงเรียนไทยรัฐวิทยา. 23 ร่วมเคารพธงชาติหน้าเสาธง

วันที่ 22 สิงหาคม  2560 เวลา 08.00 น.  นายบำเหน็จ บินหรีม นายอำเภอเขาชัยสน. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/อปถ.ตำบลหานโพธิ์ และนักเรียนโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23    ร่วมเคารพธงชาติหน้าเสาธง  ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23  ตำบลหานโพธิ์  อำเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง  

(Visited 283 times, 1 visits today)