ประชุมประจำเดือนและประชุมเตรียมการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาชัยสน

วันที่  12 กรกฎาคม  2560  นางปราณี  อ่อนมณี  พัฒนาการอำเภอเขาชัยสน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเขาชัยสน ประชุมประจำเดือนและประชุมเตรียมการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาชัยสน

(Visited 25 times, 1 visits today)