ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านควนหมอทอง หมู่ที่ 7 ตำบลโคกม่วง

วันที่ 12  กรกฎาคม  2560  เวลา 13.00 น.  นางปราณี  อ่อนมณี  พัฒนาการอำเภอเขาชัยสน นายณรงค์ชัย  คงขาว ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเขาชัยสน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านควนหมอทอง หมู่ที่ 7 ตำบลโคกม่วง

(Visited 67 times, 1 visits today)