ประกวดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 นายปวัน  พรหมพิทักษ์  พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมคณะกรรมการฯ ประเมินศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านเกาะทองสมใหม่ ม.15 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน โดยมี นางปราณี อ่อนมณี  พัฒนาการอำเภอเขาชัยสน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำและคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเกาะทองสมใหม่ให้การต้อนรับ

(Visited 61 times, 1 visits today)