การประกวดกิจกรรมเชิดชูเกียรติหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

นายปวัน  พรหมพิทักษ์  พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะกรรมการการประกวดโครงการเชิดชูเกียรติหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  ระดับจังหวัด ร่วมพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ”อยู่เย็น เป็นสุข”  บ้านเกาะทองสมใหม่ ม.15 ต.โคกม่วง  อ.เขาชันสน จ.พัทลุง โดยมี นายบำเหน็จ  บินหรีม  นายอำเภอเขาชัยสน กล่าวต้อนรับ  นางปราณี  อ่อนมณี พัฒนาการอำเภอเขาชัยสน หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กลุ่มแกนนำหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่  25  มิถุนายน  2560

 

(Visited 131 times, 1 visits today)