โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาขุมชนดีเด่น

25พ.ค.60คณะกรรมการกลั่นกรอง(โซนกลาง). นำโดย นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ตรวจเยี่ยมกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านเกาะทองสมใหม่ หมู่ที่ 15 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน. โดยมี นางปราณี อ่อนมณี พัฒนาการอำเภอเขาชัยสน และเครือข่ายภาคีพัฒนา ให้การต้อนรับ

(Visited 31 times, 1 visits today)