ร่วมโครงการฝึกอบรมชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน (ชรบ.)

23 พ.ค.60 เวลา 10.30 น. นางปราณี อ่อนมณี พัฒนาการอำเภอเขาชัยสน ร่วมโครงการฝึกอบรมชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน (ชรบ.) บ้านเกาะทองสมใหม่ ม.15 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

(Visited 57 times, 1 visits today)