ครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและสัมมาชีพชุมชน

23 พ.ค.60 เวลา 14.30 น. นายบำเหน็จ บินหรีม นายอำเภอเขาชัยสน พร้อมด้วยนางปราณี อ่อนมณี พัฒนาการอำเภอเขาชัยสน เยี่ยมครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและสัมมาชีพชุมชน บ้านเกาะทองสมใหม่ ม.15 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

(Visited 124 times, 1 visits today)