นายอัคเดช แจ้งอยู่

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอขาณุวรลักษบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร