ข่าวประชาสัมพันธ์

@ คำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ เป็นประธานพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

16 พฤศจิกายน 2560 นายไกรสร  กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัด [...]

@ คำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน มอบนโยบาย พร้อมแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ในปีงบประมาณ 2561

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา13.00 น. นางสาวศันสนีย์ ทา [...]

พช .อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมฝึกอบรมพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

พช.คำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ฝึกอบรมพัฒนาและส่งเสริมการใช [...]