นายวิเชียร เบ้าหนองบัว

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ อำเภอคำชะอี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร