นายวิเชียร เบ้าหนองบัว

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอคำชะอี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย khamchai วันที่ 18 ก.พ. 2562

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีประสิทธิภาพ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำชะอี [...]