นายวัชรศักดิ์ หรุ่นทะเล

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอเกษตรวิสัย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด