นางพรศรี พุ่มพัว

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอกะปง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะปง จังหวัดพังงา