จังหวัดนิเทศ จปฐ.

เข้าชม 34 ครั้ง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.  คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับจังหวัด เข้าติดตามนิเทศงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเก้าเลี้ยว โดยมีนายพัฒนา ตุนา พัฒนาการอำเภอ และนายอุบล เมืองพรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ให้ข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลฯ พร้อมลงพื้นที่ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ณ บ้านหนองเต่าเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการติดตามนิเทศ

(Visited 34 times, 1 visits today)