โครงการเตรียมความพร้อมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน

เข้าชม 23 ครั้ง

วันที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเก้าเลี้ยว นำโดย นายพัฒนา ตุนา พัฒนาการอำเภอเก้าเลี้ยว นางอินทุมาลี ปลื้มประมล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวอินทุอร ทองแบน อาสาพัฒนารุ่นที่ 70 ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการเตรียมความพร้อมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ณ ศูนย์จัดการเงินทุนชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านเขาดินเหนือ ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

(Visited 23 times, 1 visits today)