ศึกษาดูงานโรงสีชุมชน

เข้าชม 81 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 24-26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 นายพัฒนา ตุนา พัฒนาการอำเภอเก้าเลี้ยว นำคณะศึกษาดูงานจากอำเภอเก้าเลี้ยว เข้าศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาโรงสีชุมชนและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวสู่สากล กิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจและศึกษาดูงานเครือข่ายโรงสีชุมชนระดับอำเภอ ณ อ.สามเงา จ.ตาก

(Visited 81 times, 1 visits today)