จนท.พัฒนาชุมชนอำเภอเก้าเลี้ยว ได้ลงพื้นที่ ดำเนินการประชุมรับรองข้อมูล กชช.2ค

เข้าชม 10 ครั้ง

@Kaolieo >> วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นางสาววราภรณ์ เอี่ยมสุภา จนท.พัฒนาชุมชนอำเภอเก้าเลี้ยว ได้ลงพื้นที่ ดำเนินการประชุมรับรองข้อมูล กชช.2ค ระดับตำบลเขาดิน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อ.เก้าเลี้ยว ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เพื่อสรุปข้อมูล กชช.2ค ในระดับหมู่บ้านและตำบลเขาดิน ถือได้ว่า ข้อมูล กชช.2ค นี้ เป็นข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน เช่น ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ข้อมูลเศรษฐกิจ ข้อมูลสุขภาวะ ข้อมูลสิ่งแวดล้อง ฯลฯ ซึ่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้นำของชุมชนให้ความสนใจกับการประชุมนี้เป็นอย่างดี

 

 

 

(Visited 10 times, 1 visits today)