ข่าวประชาสัมพันธ์

นางดวงใจ ประกิระคะ

ตำแหน่งรักษาการพัฒนาการอำเภอกันทรวิชัยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรวิชัย

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน