ข่าวประชาสัมพันธ์

17 พ.ค. 2561

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมอาชีพแก่คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

@ นครปฐม ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี เรียน ผู้บังคับบัญชาเ [...]