ประวัติความเป็นมา

อำเภอกำแพงแสนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 15 ตำบล 204 หมู่บ้าน ได้แก่

 1. ตำบลทุ่งกระพังโหม 7 หมู่บ้าน
 2. ตำบลสระพัฒนา 14 หมู่บ้าน
 3. ตำบลกระตีบ 8 หมู่บ้าน
 4. ตำบลห้วยหมอนทอง 12 หมู่บ้าน
 5. ตำบลทุ่งลูกนก 23 หมู่บ้าน
 6. ตำบลห้วยม่วง 12 หมู่บ้าน
 7. ตำบลห้วยขวาง 21 หมู่บ้าน
 8. ตำบลกำแพงแสน 12 หมู่บ้าน
 9. ตำบลทุ่งขวาง 10 หมู่บ้าน
 10. ตำบลรางพิกุล 9 หมู่บ้าน
 11. ตำบลสระสี่มุม 24 หมู่บ้าน
 12. ตำบลหนองกระทุ่ม 11 หมู่บ้าน
 13. ตำบลทุ่งบัว 11 หมู่บ้าน
 14. ตำบลวังน้ำเขียว 14 หมู่บ้าน
 15. ตำบลดอนข่อย 16 หมู่บ้าน

 

 

(Visited 1,398 times, 1 visits today)