วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวสุชลี วาทะสัตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นักวิชาการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สพจ.นฐ. สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อวางแผนยกระดับกองทุนแม่ฯ และสนับสนุนการดำเนิน​งานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกำแพงแสน โดยมีนางสถาพร มงคลสุจริตกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกำแพงแสน และจนท.พช.ร่วมสนับสนุนในเวทีครั้งนี้ด้วย

(Visited 17 times, 1 visits today)