รดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์

วันที่ 17 เมษายน 2562
เวลา 10.30 น.
นางสาวสถาพร มงคลสุจริตกุล พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกำแพงแสน ร่วมรดน้ำขอพรจากนางสาวสุชลี วาทะสัตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครปฐม เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

(Visited 23 times, 1 visits today)