โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

เข้าชม 39 ครั้ง

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายเพทาย ศรีใจมั่น พัฒนาการอำเภอกำแพงแสน มอบหมายนางจีรภัทร์ รองแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบงานผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ณ วัดทุ่งกระพังโหม ในการนี้มีผู้ร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน และประชาชนในพื้นที่ตำบลกำแพงแสน ร่วมกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว ณ วัดทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

(Visited 39 times, 1 visits today)