ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ และประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดตลาดประชารัฐ (Kick off)

เข้าชม 18 ครั้ง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายเพทาย ศรีใจมั่น พัฒนาการอำเภอกำแพงแสน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ และประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดตลาดประชารัฐ (Kick off) ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560

(Visited 18 times, 1 visits today)