ข่าวประชาสัมพันธ์ สพอ.คลองขลุง ฉ.009/2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561:

เข้าชม 13 ครั้ง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น.
นายวิสิษฎ์ สกุลยืนยง นายอำเภอคลองขลุง เป็นประธานการรับฟังการประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านผ่านระบบ DOPA Channel พร้อมด้วยนางภัทชญา ศรีปาน พัฒนาการอำเภอคลองขลุง และคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัดเข้าร่วมประชุมฯ
ณ ห้องประชุมอำเภอคลองขลุง ชั้น 2

(Visited 13 times, 1 visits today)