ข่าวประชาสัมพันธ์ สพอ.คลองขลุง ฉ.007/2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561: การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเเละติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 1/2561

เข้าชม 16 ครั้ง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น.
นายวิสิษฏ์ สกุลยืนยง นายอำเภอคลองขลุง เป็นประธานในพิธี การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเเละติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 1/2561 โดยนางภัทชญา ศรีปาน พัฒนาการอำเภอคลองขลุง ดำเนินงานจัดการประชุมฯ
ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ณ ห้องประชุมอำเภอคลองขลุง

(Visited 16 times, 1 visits today)