นายคนองเดช สุขผล

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออำเภอหัวไทร

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราช